·  TEL. 93 349 39 39 · EMAIL escola@eclosa.com
 · 

Escola

Les noves tecnologies.


        Les noves tecnologies, les anomenades tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), són un mitjà i un fi en sí mateixes per a satisfer l’educació permanent dels alumnes. La nostra escola té assumit que la formació dels nostres alumnes ha d’estar dirigida també a l’aprenentatge de les TIC i de tot allò que pot donar-se en els entorns virtuals que aquestes generen. Per això l’aprenentatge de la informàtica forma part del nostre projecte educatiu. Des del primer curs de primària els nostres alumnes comencen a fer ús de l’ordinador i a utilitzar de forma correcte l’entorn Windows. Continuen a secundària amb l’aprenentatge del processador de textos, full de càlcul, la recerca d’informació a internet, Photoshop, i edició de vídeo digital. Finalitzen a batxillerat amb ofimàtica i autocat.