·  TEL. 93 349 39 39 · EMAIL escola@eclosa.com
 · 

Escola

El nostre projecte.


      Entenem que la formació ha de ser integral, és a dir, tant ha d’abastar l’àmbit dels coneixements com l’esportiu, però sense oblidar que volem que els alumnes siguin en primer lloc persones amb una formació ètica i moral, És per això que amb  el nostre projecte volem aconseguir dels nostres fills

 -         La participació en la vida escolar que els faci més responsables

-         Una relació entre tots per tal de crear un clima de col·laboració, amistat i convivència.

-         La participació en les diferents activitats escolars que els ajudarà a descobrir quines són les seves inquietuds personals

-         L’aprenentatge dins d’una atmosfera de respecte i tolerància: respectar les            llibertat  dels nostres companys i valorar la nostra pròpia llibertat