·  TEL. 93 349 39 39 · EMAIL escola@eclosa.com

TREBALLEM PROJECTES

PROJECTE 2n DE PRIMĀRIA


Títol del projecte: El carrer, els transports, el poble i la ciutat

Assignatures: Medi social, català i matemàtiques

Professors:  Srta.Montse i srta.Gala

Sessions:  7 sessions

Data de començament: 5 de març de 2018

Data de finalització: 9 de març de 2018

Exposició projecte: 19 de juny de 2018