·  TEL. 93 349 39 39 · EMAIL escola@eclosa.com
 · 

Nivells Educatius


3 Fotos

Educació Secundària.


       En l’educació secundària oferim una formació integral amb un projecte educatiu complet i coherent que té com a finalitat possibilitar que tots els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura en el marc d’un desenvolupament personal que consolidi la formació instrumental de l’ensenyament primari i completi la formació cultural a fi d’aconseguir una adequada instrucció i educació per a cada alumne, d'acord amb el seu caràcter, la seva personalitat i les seves aptituds per tal d'ajudar-lo a ser protagonista del seu propi procés formatiu en un ambient de convivència que potenciï en l’alumne un sentit positiu de la vida.