·  TEL. 93 349 39 39 · EMAIL escola@eclosa.com
 · 

Nivells Educatius


3 Fotos

Batxillerat


     La millor garantia de la validesa del nostre projecte educatiu rau en el fet, demostrable en tots aquests anys, de tenir alumnes que han iniciat els seus estudis a l'edat de tres anys i els finalitzen amb un batxillerat que els permet afrontar estudis posteriors. I això representa per nosaltres un repte i una motivació constant.

    El batxillerat és una etapa postobligatòria que constra d'un cicle de dos cursos acadèmics. Aquest cicle, polivalent i flexible, compleix un important enllaç entre l'educació secundària obligatòria, i l'educació superior i la posterior transició a la vida activa.

 

            Matèries Comunes.

            En qualsevol de les  modalitats l’alumne ha de cursar totes les matèries comunes.

 

MATÈRIES COMUNES

NÚMERO DE CRÈDITS

Llengua catalana i Literatura

5 1/2

Llengua castellana i Literatura

5 1/2

Llengua estrangera (Anglès)

6

Filosofia i ciutadania

3

Història

4

Educació Física

2

Tutoria

2

Treball de Recerca

 

TOTAL CRÈDITS

28

                          Modalitat cièntific-tecnològic (ciències).

MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA

NÚMERODECRÈDITS

Biologia

8

Matemàtiques

8

Física 8

Ciències de la Terra i del Medi Ambient

8

Química

8

                           Modalitat humanitats-ciències socials (lletres).

MODALITAT DE HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

 

 

NÚMERO DE CRÈDITS

Economia i Organització d’empresa

8

Economia

4

Llatí 8

Geografia

4

Matemàtiques

8

Història del Món Contemporani

4

Història de l’Art

4

Matèries optatives

 

             Psicologia (2 crèdits) – Sociologia (2 crèdits).   

 

             Segona llengua francès (4 crèdits).

             Fonaments de dibuix tècnic ( 4 crèdits).

 

           ITINERARIS COL·LEGI CLOSA

 

ITINERARI                  

 Modalitat: CIÈNCIES - TECNOLOGIA

 

 

MATÈRIES COMUNES (OBLIGATÒRIES)

 

 

  CRÈDITS

        1r 

 

   CRÈDITS

        2n

 

     TOTAL

   CRÈDITS

Llengua Catalana i Literatura

2 1/2

3

5 1/2

Llengua Castellana i Literatura

2 1/2

3

5 1/2

Llengua estrangera

3

3

6

Filosofia i ciutadania

3

 

3

Història

 

4

4

Educació Física

2

 

2

Treball de Recerca

 

 

 

Tutoria

1

1

2

 

TOTAL CRÈDITS MATÈRIES COMUNES

 

14

 

14

 

28

 

MATÈRIES  MODALITAT

Màxim quatre matèries, mínim tres matèries

 

 

 

Biologia

4

4

8

Ciències de la Terra i Medi Ambient

4

4

8

Física 4 4 8

Matemàtiques

4

4

8

Química

4

4

8

 

 

 

 

 

MATÈRIES OPTATIVES


 

 

 

Segona llengua estrangera (Francès)

2

2

4

Psicologia -Sociologia

2

2

4

Fonaments de dibuix tècnic

2

2

4

Total crèdits matèries comunes ......................................28

Totals crèdits matèries optatives + matèries modalitat .....32

TOTAL CRÈDITS 1r I 2n BATXILLERAT ............................60

 

 

ITINERARI                  

 

 Modalitat: HUMANITAT I C.SOCIALS

 

 

MATÈRIES COMUNES (OBLIGATÒRIES)

 

 

  CRÈDITS

        1r 

 

   CRÈDITS

        2n

 

     TOTAL

   CRÈDITS

Llengua Catalana i Literatura

2 1/2

3

5 1/2

Llengua Castellana i Literatura

2 1/2

3

5 1/2

Llengua estrangera

3

3

6

Filosofia i ciutadania

3

 

3

Història

 

4

4

Educació Física

2

 

2

Treball de Recerca

 

 

 

Tutoria

1

1

2

 

TOTAL CRÈDITS MATÈRIES COMUNES

 

14

 

14

 

28

 

MATÈRIES  MODALITAT

Màxim quatre matèries, mínim tres matèries

 

 

 

Matemàtiques

4

4

8

Economia

4

 

4

Economia i Organització d’empreses

4

4

8

Geografia

 

4

4

Història del Món Contemporani

4

 

4

Història de l’art

 

4

4

Llatí 4 4 8

 TOTAL CRÈDITS MATÈRIES

 

 

 

 

MATÈRIES OPTATIVES

 

 

 

Segona llengua estrangera (Francès)

2

2

4

Psicologia -Sociologia

2

2

4

Fonaments de dibuix tècnic

2

2

4

Total crèdits matèries comunes.......................................28

Total crèdits matèries optatives + matèries modalitat.......32

TOTAL CRÈDITS 1r I 2n BATXILLERAT............................60